Video ieskats konferencē par Fiskālās disciplīnas likumu  2016. gada 19. septembrī

Šī gada 1. jūnijā Fiskālās disciplīnas padome sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā organizēja starptautisko konferenci "Fiskālās disciplīnas likums: pirmie trīs gadi un nākotnes perspektīvas". Konference mērķis bija veicināt sabiedrības izpratni par budžeta disciplīnu, organizējot publisku diskusiju, pirms Valdība sāk darbu pie budžeta projekta 2017. gadam. Piedāvājam nelielu video ieskatu konferencē un tajā apspriestajos jautājumos.

Jau iepriekš ziņots, ka 2016. gada 2. augusta Ministru kabineta sēdē tika nolemts veidot fiskālā nodrošinājuma rezervi Vidēja termiņa budžeta ietvara periodam (2017.-2019. gadam) Fiskālā nodrošinājuma rezerve tiks veidota 0,1% no IKP apmērā, kas ir Fiskālās disciplīnas likumā noteiktais minimālais rezerves apjoms. Padome atzinīgi vērtē šo lēmumu un Valdībai vēl veiksmi budžeta veidošanas procesā.

Konferences informācija publicēta šeit.