Vienkārši par sarežģīto: fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma prezentācijas  2015. gada 10. martā

Kas ir fiskālā politika? Kāpēc vajadzīga fiskālā disciplīna? Ar ko nodarbojas Fiskālās disciplīnas padome? Kā varam sekot valsts budžeta pieņemšanai un izpildei? Vai pastāv kādi fiskālie riski? Uz šiem un vēl daudziem citiem makroekonomikas jautājumiem atbildes sniegs mūsu sagatavotās prezentācijas, kuras turpmāk būs pieejamas ikvienam interesentam gan Padomes mājaslapā, gan sociālajos tīklos.

"Sabiedrībai ir svarīgi zināt un saprast, kas notiek ar valsts līdzekļiem, kā darbojas fiskālās politikas mehānisms jeb cik efektīvi valsts strādā, tāpēc Padome, uzsākot 2015.gadu, nolēmusi vairāk pievērsties iedzīvotāju izglītošanai par fiskālās disciplīnas un fiskālās politikas jautājumiem. Starptautiskā pieredze rāda, ka labā prakse valsts pārvaldes komunikācijā ar sabiedrību ir runāt vienkārši un neprofesionāļiem saprotamā valodā, iespējams, pat lieku reizi atkārtojot jau vēstīto," skaidro Jānis Platais, Padomes priekšsēdētājs.

Pirmajās publiskotajās prezentācijās vienkāršā un pārskatāmā veidā ir sniegta informācija par Padomes izstrādātā Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma 2014.gadam svarīgākajiem aspektiem, ierosinājumiem un priekšlikumiem, fiskālās politikas pamatjēdzieniem, kā arī par Padomes sastāvu, mērķiem un uzdevumiem.

Prezentācijas pieejamas šeit.