Ziemeļvalstu un Baltijas valstu fiskālo institūciju pārstāvju sanāksme  2019. gada 17. jūnijā

Šī gada 17. jūnijā Viļņā notika gadskārtējā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu neatkarīgo fiskālo institūciju pārstāvju sanāksme, kurā piedalījās arī pārstāvji no Latvijas Fiskālās disciplīnas padomes. Sanāksmes gaitā valstu pārstāvji dalījās ar savu pieredzi un attīstības tendencēm savās valstīs makroekonomiskās prognozēšanas un fiskālās uzraudzības jomā. Pieredzes apmaiņa palīdz uzlabot savu darbu valstu institūcijām. Sevišķi noderīga bija Zviedrijas Fiskālās padomes pieredze ekonomikas analīzē, lai palīdzētu politikas formulēšanā.