Fiskālās disciplīnas padomes sēde (4-2018)

2018. gada 20. septembris

Fiskālās disciplīnas padomes sēde norisināsies Fiskālās disciplīnas padomes telpās (513.telpa) Smilšu ielā 1, Rīgā, plkst. 15:00.

Galvenais darba kārtības punkts: Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma un Gadskārtējā budžeta likumprojekta un Vidēja termiņa ietvara likumprojekta 2019.-2021.gadam apspriešana, kā arī 2019.gada Padomes darbu plānu izskatīšana.