Fiskālās disciplīnas padomes sēde (4-2019)

2019. gada 26. septembris

Fiskālās disciplīnas padomes sēde norisināsies Fiskālās disciplīnas padomes telpās (513.telpa) Smilšu ielā 1, Rīgā, plkst. 15:00.

Galvenais darba kārtības punkts: Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma un Gadskārtējā budžeta likumprojekta un Vidēja termiņa ietvara likumprojekta 2020.-2022.gadam apspriešana, kā arī 2020.gada Padomes darbu plānu izskatīšana.