Par vietni

Normatīvie akti

Piekļūšanu Fiskālās disciplīnas padomes (turpmāk – Padome) mājaslapai (turpmāk tekstā – Padomes mājaslapa) un tās lietošanu nosaka attiecīgie Latvijas Republikas normatīvie akti.

Autortiesības

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likumu (turpmāk tektā – FDL) Padome ir neatkarīga koleģiāla institūcija, kas ir izveidota FDL ievērošanai. Padome ir Padomes mājaslapas izstrādātājs un tīmekļa pārzinis. Informācija, kas ir ievietota Padomes mājaslapā ir saskaņota ar Padomi.

Padomei ir autortiesības uz visiem materiāliem, kas atrodas Padomes mājaslapā, ja vien nav īpašas norādes. Ja Padomes mājaslapā esošā informācija vai kāda tās daļa tiek pavairota poligrāfiski, vai arī elektroniskā veidā, obligāta atsauce uz Padomi un nepieciešama Padomes atļauja.

Jūs drīkstat šos materiālus pārlūkot, veidot piesaisti Padomes mājaslapai, kā arī izdrukāt Padomes mājaslapā esošo informāciju privātai lietošanai bez nolūka gūt personisku vai materiālu labumu.

Padomes atbildība un informācijas aktualizācija

Visa informācija, kas atrodas Padomes mājaslapā, tiek sniegta bez jebkādām garantijām. Padome neatbild par zaudējumiem vai kaitējumu, kas varētu rasties, ja lietotājs pilnībā paļaujas uz Padomes mājaslapā ievietoto informāciju. Lietotājs pats novērtē Padomeas mājaslapā esošās informācijas precizitāti, pabeigtību vai noderību.

Padomes mājaslapā esošo informāciju pastāvīgi aktualizē un papildina. Padomei ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma likvidēt vai mainīt visu Padomes mājaslapā esošo informāciju vai arī tās daļu. Padome negarantē, ka informācija Padomes mājaslapā vienmēr tiks savlaicīgi ievietota un neuzņemas atbildību gadījumā, ja tas netiks izdarīts. Padomes mājaslapā var būt tehniskas neprecizitātes un kļūdas.

Padome nav atbildīga par citu institūciju mājaslapu saturu, kuras piesaistītas Padomes mājaslapai. Ar šo lapu apmeklējumu saistītos riskus uzņemas lietotājs.

Pārlūkprogrammu savietojamība

Padome ir pārbaudījusi Padomes mājaslapas darbību ar visplašāk lietotajām pārlūkprogrammām.

Noklikšķinot peli uz Padomes mājaslapas grafiskās zīmes (Latvijas Republikas ģerboņa), iespējams nokļūt sākumlapā.

Atsauksmes

Būsim pateicīgi, ja jautājumus un ieteikumus sūtīsiet Padomes mājaslapas tīmekļa pārzinim (fiskala.padome@gmail.com).

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2021. gada 8. janvārī