Sekretariāts

MSc.iur. Ilga Jermacāne, Fiskālās padomes sekretāre

Ilga Jermacāne pirms darba Fiskālās disciplīnas padomē strādāja par Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta Fiskālās pārvaldības nodaļas juriskonsulti.

Ilga ieguvusi profesionālo bakalaura grādu tiesību zinātnē Rēzeknes Augstskolā un profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē Biznesa Augstskolā "Turība".

No 2014. gada 5. jūnija līdz 2014. gada 11. septembrim Ilga Jermacāne bija Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre (puse slodzes).