Sekretariāts

MSc.oec. Ilze Brezaucka, Fiskālās padomes fiskālo risku eksperte (brīvprātīgā)

Ilze Brezaucka ir strādājusi Finanšu ministrijā. Darba gaitās saskaroties gan ar fiskālās politikas jautājumiem, gan ar budžeta plānošanas jautājumiem.

Ilze ieguvusi bakalaura un maģistra grādu makroekonomikā Latvijas Universitātē.

Ilze Brezaucka strādāja Fiskālās disciplīnas padomē kā brīvprātīgā atbilstoši noteiktajam Brīvprātīgā darba likumā. Līgums ir noslēgts no 2017.gada 27.decembra līdz 2018.gada 7.maijam. Viņa palīdzēja Padomei pētīt publiskās-privātās partnerības projektu fiskālo risku.