Dokumenti

Fiskālās disciplīnas padomes dokumenti:

Ziņojumi - gan regulārie fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumi, kas tiek pievienoti vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektam, gan neatbilstības ziņojumi, kas tiek sagatavoti atbilstoši fiskālās disciplīnas pārkāpuma situācijai, kā arī arī Padomes viedoklis citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem FDL normu ievērošanai. Atbilstoši vienošanās par sadarbību ar Finanšu ministriju, Padome apstiprina/noraida FM sagatavotās makroekonomikas rādītāju prognozes.

Monitorings - atbilstoši noteiktajam Fiskālās disciplīnas likumā Fiskālās disciplīnas padome monitorē gadskārtējā valsts budžeta likuma ieņēmumu daļas izpildi un izdevumu daļas izpildi, reizi ceturksnī sagatavo ieņēmumu un izdevumu ceturkšņa pārskatu un arī pārskatu par līdzekļu pārdali no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Tiesību akti - gan Latvijas tiesību aktu tvērums, kas regulē Fiskālās disciplīnas padomes darbu, gan arī Eiropas tiesību akti.

Padomes sēžu protokoli atbilstoši Fiskālās disciplīnas padomes nolikumam ir publiski pieejami. 

Iepirkumi un noslēgtie līgumi - Fiskālās disciplīnas padomes ekspertu un tehniskā nodrošinājuma iepirkumi, iepirkumu rezultāti un noslēgtie līgumi.

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2019. gada 14. februārī