Monitorings

Atbilstoši noteiktajam Fiskālās disciplīnas likumā Fiskālās disciplīnas padome monitorē

- gan gadskārtējā valsts budžeta likuma ieņēmumu daļas izpildi, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta administrējamos ieņēmumu datus;

- gan gadskārtējā valsts budžeta likuma izdevumu daļas izpildi, izmantojot Valsts kases datus. Valsts kases dati ietver arī kopējo budžeta ieņēmumu daļu.

Reizi ceturksnī Fiskālās disciplīnas padome sagatavo

- ceturkšņa pārskatu par valsts budžeta likuma ieņēmumu un izdevumu daļas izpildi, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta administrējamos ieņēmumu datus un Valsts kases datus par budžeta ieņēmumu daļu,

- ceturkšņa pārskatu par makroekonomikas rādītāju atbilstību prognozēm,

- ceturkšņa pārskatu par līdzekļu pārdali no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem",

- ceturkšņa atjaunojumu Latvijas ekonomikas cikla siltuma kartei.

Reizi pusgadā Fiskālās disciplīnas padome kopā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstu neatkarīgajām fiskālajām iestādēm sagatavo fiskālo apskatu.

 

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2018. gada 10. decembrī