Fiskālās disciplīnas padome apstiprinājusi Finanšu ministrijas izstrādātās Latvijas makroekonomikas  prognozes 2020.-2022. gadam, kas tiek izmantotas par pamatu valsts budžeta plānošanai vidējā termiņā. Kopumā prognozes novērtētas kā reālistiskas, taču bažas raisa riski starptautiskās tirdzniecības un banku sektora reputācijas jomā.

Lai sabiedrība labāk izprastu cikliskās pārmaiņas ekonomikā, Fiskālās disciplīnas padome, līdzīgi kā citas Eiropas neatkarīgās fiskālās iestādes, izmanto ekonomikas ciklu raksturojošu grafiku – tā saukto siltuma karti (no angļu val. heatmap). Šis rīks apliecina, ka Latvijas ekonomika joprojām saglabā izaugsmes dinamiku, tomēr kopumā izaugsmes maksimums šajā ciklā ir pārvarēts 2018. gadā. Plānojot budžeta izdevumus turpmākajiem gadiem jāņem vērā ekonomikas veiktspējas mazināšanās riski.

Fiskālās disciplīnas padome: valdībai jādomā par lielāku drošības spilvena veidošanu stabilākai nākotnei

Nākamgad plānotā valsts budžeta deficīta apmērs kopumā atbilst Eiropas Savienības fiskālās disciplīnas prasībām. Taču Latvijā Fiskālās disciplīnas likuma normas ir striktākas nekā ES, tāpēc Fiskālās disciplīnas padome norāda, ka 2020. gada budžetā izdevumi būtu jānosaka par 94,6 miljoniem eiro mazāki nekā paredz Finanšu ministrijas priekšlikums. Par to ceturtdien preses brīfingā, sniedzot viedokli par jaunāko Padomes sagatavoto Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu, informēja Padomes locekle Inna Šteinbuka. 

 

 

Jaunumi

Fiskālās disciplīnas padome otrdien, 17. decembrī, Padomes priekšsēdētājas amatā uz nākamajiem trīs gadiem ievēlēja Padomes locekli, Latvijas Universitātes profesori Innu Šteinbuku. 

Fiskālās disciplīnas padome (FDP) iebilst pret izskanējušo priekšlikumu izmantot budžeta deficītu kā finansēšanas avotu medicīnas darbinieku darba samaksas kāpināšanai.

Padomes sēde 14.novembrī 2019. gada 20. novembrī

2019.gada 14.novembrī notika Padomes sēde, kurā tika apspriestas pētījumu prioritātes un stratēģija 2020.gadam,  kā arī lemts par administratīvajiem jautājumiem. 

Fiskālās disciplīnas padome ir sagatavojusi neatbilstības ziņojumu, konstatējot Fiskālās disciplīnas likuma pārkāpumu Valdībai pieņemto lēmumu par neapgūto līdzekļu pārdali  8,1 miljonu eiro apmērā 2019. gada budžetā.

22.oktobrī, 2019 FDP priekššedētājs Jānis Platais iepazīstināja Saeimas Budžeta komisiju ar FDP viedokli par 2020.gada budžetu. Prezentācija ir rodama šeit.

Fiskālās disciplīnas padome: noziedzīgi iegūtos arestētos naudas līdzekļus vispareizāk ir izmantot samazinot valsts budžeta deficītu.

Nākamgad plānotā valsts budžeta deficīta apmērs kopumā atbilst Eiropas Savienības fiskālās disciplīnas prasībām. Taču Latvijā Fiskālās disciplīnas likuma normas ir striktākas nekā ES, tāpēc Fiskālās disciplīnas padome norāda, ka 2020. gada budžetā izdevumi būtu jānosaka par 94,6 miljoniem eiro mazāki nekā paredz Finanšu ministrijas priekšlikums. Par to ceturtdien preses brīfingā, sniedzot viedokli par jaunāko Padomes sagatavoto Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu, informēja Padomes locekle Inna Šteinbuka.

Padomes sēde 26.septembrī 2019. gada 27. septembrī

2019.gada 26.septembrī notika Fiskālās disciplīnas padomes sēde, kurā tika pārrunāti Latvijas tautsaimniecības jautājumi, kas tiks detalizētāk apskatīti Padomes ikgadējā Uzraudzības ziņojumā. Tas tiks laists klajā oktobra pirmajā pusē. Sēdē tika apspriesti arī Sekretariāta administratīvās darbības jautājumi. 

Fiskālās disciplīnas padome (Padome) kopumā atzinīgi novērtē Finanšu ministrijas darbu 2020.gada budžeta ietvara sagatavošanā, kuru otrdien sāka izskatīt valdībā. Tomēr nodokļu reformas ietekme joprojām ir būtiska un kompensējošie pasākumi ir nepietiekami, tādēļ Padome uzskata, ka, atbilstoši Fiskālās disciplīnas likuma (FDL) prasībām, maksimāli pieļaujamie izdevumi nākamā gada budžetā nosakāmi par 94 miljoniem eiro mazāki nekā paredzēts budžeta projektā. Ar šādu Padomes redzējumu Padomes priekšsēdētājs Jānis Platais otrdien iepazīstināja arī Ministru kabinetu.

Fiskālo risku darba grupas sēde 2019. gada 21. augustā

Fiskālās disciplīnas padome: valdības lēmums veidot fiskālā nodrošinājuma rezervi 0,1% apmērā no IKP ir adekvāts.

Preses relīze 2019. gada 25. jūnijā

Fiskālās disciplīnas padome: Ekonomikas izaugsmes maksimums Latvijā ir sasniegts, tam sekos mērena ekonomikas izaugsmes palēnināšanās.

Jaunumu arhīvs