Ir kolosāla iespēja piedalīties Fiskālās padomes jeb budžeta analīzes domnīcas sekretariāta jaundibināšanā. Esam atraduši lielisku centriņu, un tagad priecātos arī par atsaucību ar pārējo komandu!

Ja Tevī ir ciparotāja vai analītiķa daba, vai abas kopā, nāc lūdzu zinātnieku pulciņā. Ja sevi redzi kā lielisku datu bāžu un lietu kārtotāju, tad arī Tev mums ir vakance. Ļoti gaidām pieteikumus!

Atbilstoši noteiktajam Likumā par valsts budžetu 2019. gadam, kā arī atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam rādītāju tvērumam, Fiskālās disciplīnas padome apstiprina Finanšu ministrijas izstrādātās makroekonomiskās prognozes. Reizi ceturksnī tiek sagatavots ceturkšņa pārskats par faktisko rādītāju atbilstību prognozēm. 2018.gada 4.ceturkšņa pārskats, t.sk. MS Excel tabulas.

Izvērtējot Latvijas Stabilitātes programmu 2019.-2022. gadam, Fiskālās disciplīnas padome secinājusi, ka valdība neparedz pietiekami stingru fiskālās politikas ievirzi.

Tā vietā, lai nodokļu reformas rezultātā samazināto ieņēmumu dēļ samazinātu budžeta izdevumus, Stabilitātes programma paredz izdevumu pieaugumu. Tas iedibina bīstamu precedentu, ka līdzīgu vienreizēju efektu var piedēvēt papildu izdevumiem arī izglītībā, pētniecībā un infrastruktūrā. Tāpēc Padome aicina valdību labot šo pieeju.

Lai sabiedrība labāk izprastu cikliskās pārmaiņas ekonomikā, Fiskālās disciplīnas padome, līdzīgi kā citas Eiropas neatkarīgās fiskālās iestādes, izmanto ekonomikas ciklu raksturojošu grafiku – tā saukto siltuma karti (no angļu val. heatmap). Šis rīks apliecina, ka ekonomiskā izaugsme Latvijā pašlaik ir strauja un pārsniedz tās potenciālu, tāpēc valsts budžeta fiskālo bilanci nepieciešams plānot ar pārpalikumu.

Kopdarbā ar Rīgas Stradiņa universitātes studenti Annu Helēnu Saulīti izdevās palaist labu analītisku rīku valsts parāda vērtēšanai. Paņēmām Starptautiskā valūtas fonda analītiskās tabulas un atjaunojām tās ar Latvijas svaigākajiem datiem. Izdevās konstatēt, ka pie nemainīgas fiskālās politikas ir iespēja jau vidējā termiņā samazināt parāda apmēru pret IKP.

Jaunumi

Fiskālā padome aicina darbā sekretāriāta darbiniekus. Vairāk informācijas sadaļā Vakances.

2019. gada 14. maijā Fiskālās disciplīnas padomē noslēdzās konkurss uz Padomes sekretāra amatu, slēdzot līgumu ar Ivaru Golstu. Viņu atklātajā konkursā no pieciem pretendentiem par piemērotāko amatam atzina Fiskālās disciplīnas padome.

Fiskālās disciplīnas padome sagatavojusi papildinājumu savam starpziņojumam, sniedzot atbildi uz 2019. gada 24. aprīlī publicēto Finanšu ministrijas preses relīzi par Latvijas Stabilitātes programmas 2019.-2022. gadam pilnīgu atbilstību Fiskālās disciplīnas likumam.

2019. gada 8. maijā notika kārtējā Fiskālās padomes sēde, kurā tika intervēti Fiskālās padomes sekretāra amata kandidāti un diskutēta atbilde Finanšu ministrijai par fiskālās disciplīnas uzraudzības starpziņojumu.  

Izvērtējot Latvijas Stabilitātes programmu 2019.-2022. gadam, Fiskālās disciplīnas padome secinājusi, ka valdība neparedz pietiekami stingru fiskālās politikas ievirzi.

Jaunumu arhīvs