Vakances

Fiskālās disciplīnas padome

atklātā konkursa kārtībā aicina darbā:

Makroekonomikas ekspertu (uz noteiktu laiku)

Fiskālās disciplīnas padome (Padome) ir neatkarīga, koleģiāla institūcija, kuras galvenais uzdevums ir uzraudzīt, kā valsts ievēro fiskālo disciplīnu un, ja tiek konstatētas atkāpes, par to informēt sabiedrību atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam. Padome meklē makroekonomikas ekspertu Padomes sekretariātam, lai veiktu makroekonomisko analīzi, nodrošinot atbalstu Padomes funkciju veikšanai, ieskaitot nominālā un potenciālā iekšzemes kopprodukta izvērtējumu.

Obligātās amata prasības

 1. Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai dabas zinātnēs;
 2. Analītiskā darba prasmes;
 3. Labas angļu valodas zināšanas;
 4. Dziļas zināšanas par konkrēto jomu un prasme strādāt ar sarežģītiem jautājumiem, kas prasa nestandarta risinājumus;
 5. Spēja skaidri un kodolīgi aprakstīt pētījuma rezultātus, pārbaudīt faktus, apkopot analītiskā darba rezultātus;
 6. Spējas gatavot ziņojumus un citus dokumentus, kā arī prezentēt tos latviešu un angļu valodā, pārbaudīt faktus un pamatot secinājumus;
 7. Datora lietotāja līmeņa prasmes atbilstoši pienākumiem;

Priekšrocības būs pretendentiem ar:

 1. Pieredzi ekonomikas un finanšu analīzē;
 2. Pieredzi darbā valsts pārvaldē;
 3. Matemātiskās statistikas un ekonometrijas prasmēm;
 4. Pieredzi darbā ar MS Excel, e-view un Matlab.

 Darba pienākumi

 1. Veikt potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu;
 2. Aprēķināt pieļaujamo atkāpi no bilances nosacījuma ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā;
 3. Sagatavot priekšlikumus fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumam, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumam un gatavo citus dokumentus padomes vārdā, kuri saistīti ar fiskālās disciplīnas likuma ievērošanu, vai padomes darba adekvātu nodrošināšanu;
 4. Piedalīties un sniegt viedokli par potenciālo iekšzemes kopproduktu un nominālo iekšzemes kopproduktu u.c. Saistītiem jautājumiem fiskālās disciplīnas padomes sēdēs un fiskālās disciplīnas padomes potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma darba grupas sēdēs;
 5. Analizēt ekonomiskos un valsts budžeta rādītājus dažādos griezumos;
 6. Sastādīt finanšu prognozes un pārskatus;
 7. Izzināt informācijas avotus un organizē informācijas iegūšanu no šiem informācijas avotiem;
 8. Apkopot un aktualizēt informāciju datubāzēs;
 9. Sagatavot regulārus ziņojumus un prezentācijas, pamatojoties uz datu analīzi, pārbaudīt padomes ziņojumos iekļauto faktu un secinājumu atbilstību;
 10. Izstrādāt un ieviest ekonomisko un finanšu rādītāju novērtēšanas metodes, kā arī finanšu pārskatus un ar tiem saistīto metodoloģiju;
 11. Sagatavot valsts budžeta un valsts parāda saistību izpildes nodrošināšanai, kā arī finanšu resursu vadībai nepieciešamās prognozes, sekot to izpildei;
 12. Protokolēt fiskālās disciplīnas padomes potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma darba grupas sēdes; sagatavot informāciju medijiem un veikt informācijas papildināšanu fiskālās disciplīnas padomes sociālos tīklos un mājaslapā;
 13. Sagatavot fiskālās disciplīnas padomes ziņojumus un pārskatus citām valsts iestādēm un Eiropas Savienības institūcijām.

Mēs piedāvājam:

 • vērtīgu pieredzi fiskālas disciplīnas uzraudzības iestādē Latvijā;
 • iespēju strādāt kopā ar kompetentiem, augsta līmeņa ekonomikas un finanšu lietpratējiem;
 • iespēju iegūt zināšanas un pieredzi jomā, kas ir ļoti nozīmīga Eiropas Savienībā un kas strauji attīstās;
 • iespēju iegūt starptautiskās sadarbības pieredzi;
 • veselības apdrošināšanu;
 • bruto alga 1647 euro, ievērojot amata kategorijas nosacījumus, uzsākot darbu;
 • līguma termiņš līdz 2019. gada 31. decembrim, ar iespējām pagarināt sadarbību.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), īsu eseju angļu valodā par Latvijas makroekonomikas attīstību, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2019. gada 30. maijam Fiskālās disciplīnas padomei (Smilšu ielā 1-512, Rīgā, LV-1919) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: info@fdp.gov.lv. Amata apraksts pieejams šeit. Ja Tev ir neskaidrības vai jautājumi, lūdzu zvani mums, izmantojot tālruni 67083650. Par rezultātiem informēsim tikai tos kandidātus, kuri tiks aicināti uz intervijām.

Fiskālo risku ekspertu (uz noteiktu laiku)

Fiskālās disciplīnas padome (Padome) ir neatkarīga, koleģiāla institūcija, kuras galvenais uzdevums ir uzraudzīt, kā valsts ievēro fiskālo disciplīnu un, ja tiek konstatētas atkāpes, par to informēt sabiedrību atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam. Padome meklē fiskālo risku ekspertu Padomes sekretariātam, lai veiktu valdības fiskālās politikas analīzi un uzraudzību ikgadējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara likuma sagatavošanas, pieņemšanas un izpildes gaitā.

Obligātās amata prasības

 1. Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai dabas zinātnēs;
 2. Analītiskā darba prasmes;
 3. Labas angļu valodas zināšanas;
 4. Dziļas zināšanas par konkrēto jomu un prasme strādāt ar sarežģītiem jautājumiem, kas prasa nestandarta risinājumus;
 5. Spēja skaidri un kodolīgi aprakstīt pētījuma rezultātus, pārbaudīt faktus, apkopot analītiskā darba rezultātus;
 6. Spējas gatavot ziņojumus un citus dokumentus, kā arī prezentēt tos latviešu un angļu valodā, pārbaudīt faktus un pamatot secinājumus;
 7. Datora lietotāja līmeņa prasmes atbilstoši pienākumiem.

Priekšrocības būs pretendentiem ar:

 1. Pieredzi ekonomikas un finanšu analīzē;
 2. Pieredzi darbā valsts pārvaldē;
 3. Matemātiskās statistikas un ekonometrijas prasmēm;
 4. Pieredzi darbā ar MS Excel, e-view un Matlab.

Darba pienākumi

 1. Pārbaudīt fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;
 2. Analizēt ekonomiskos un valsts budžeta plāna un budžeta izpildes rādītājus dažādos griezumos, lai izvērtētu to atbilstību valsts budžeta likuma (VBL) un vidēja termiņa budžeta ietvara likuma (VTBIL) rādītājiem;
 3. Sastādīt un novērtēt finanšu prognozes un pārskatus;
 4. Apkopot un aktualizēt informāciju datubāzēs;
 5. Sagatavot izskatīšanai priekšlikumus, ja tiek konstatēti pārkāpumi VBL un VTBIL sagatavošanas un izpildes stadijā;
 6. Izvērtēt budžeta ieņēmumus un izdevumus skarošos priekšlikumus un to ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci;
 7. Piedalīties valsts budžeta izpildes izvērtēšanā un izpildes kontrolē;
 8. Apkopot un aktualizēt informāciju datubāzēs;
 9. Sagatavot regulārus ziņojumus, pamatojoties uz datu analīzi, un pārskatus par valsts budžeta izpildi;
 10. Komentēt normatīvo aktu projektus valsts fiskālās politikas, budžeta politikas, budžeta plānošanas un izpildes metodoloģijas, valsts nodokļu politikas jomā, kā arī veic aprēķinus par to finansiālo ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem;
 11. Veikt politikas ietekmes un tiesību aktu projektu finanšu analīzi;
 12. No valsts fiskālās politikas, budžeta politikas, budžeta plānošanas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskā sektora atlīdzības politikas viedokļa izvērtēt nozaru ministriju iesniegtos priekšlikumus;
 13. Izvērtēt vispārējās valdības sektoru budžetus to sastādīšanas un izpildes procesā;
 14. Protokolēt Fiskālās disciplīnas padomes fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupas sēdes; sagatavot informāciju medijiem un veikt informācijas papildināšanu Fiskālās disciplīnas padomes sociālos tīklos un mājaslapā;
 15. Sagatavot Fiskālās disciplīnas padomes ziņojumus un pārskatus citām valsts iestādēm un Eiropas Savienības institūcijām.

Mēs piedāvājam:

 • vērtīgu pieredzi fiskālas disciplīnas uzraudzības iestādē Latvijā;
 • iespēju strādāt kopā ar kompetentiem, augsta līmeņa ekonomikas un finanšu lietpratējiem;
 • iespēju iegūt zināšanas un pieredzi jomā, kas ir ļoti nozīmīga Eiropas Savienībā un kas strauji attīstās;
 • iespēju iegūt starptautiskās sadarbības pieredzi;
 • veselības apdrošināšanu;
 • bruto alga 1647 euro, ievērojot amata kategorijas nosacījumus, uzsākot darbu;
 • līguma termiņš līdz 2019.gada 31.decembrim, ar iespējām pagarināt sadarbību.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), īsu eseju angļu valodā par fiskālo politiku Latvijā, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 30.maijam Fiskālās disciplīnas padomei (Smilšu ielā 1-512, Rīgā, LV-1919) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: info@fdp.gov.lv. Amata apraksts pieejams šeit. Ja Tev ir neskaidrības vai jautājumi, lūdzu zvani mums, izmantojot tālruni 67083650. Par rezultātiem informēsim tikai tos kandidātus, kuri tiks aicināti uz intervijām.

Ekonomistu (uz noteiktu laiku)

Fiskālās disciplīnas padome (Padome) ir neatkarīga, koleģiāla institūcija, kuras galvenais uzdevums ir uzraudzīt, kā valsts ievēro fiskālo disciplīnu un, ja tiek konstatētas atkāpes, par to informēt sabiedrību atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumam. Padome meklē ekonomistu Padomes sekretariātam, lai veiktu ekonomisko un valsts budžeta rādītāju analīzi, kā arī organizētu Padomes lietvedību.

Obligātās amata prasības

 1. Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 2. Analītiskā darba prasmes;
 3. Labas angļu valodas zināšanas;
 4. Spēja skaidri un kodolīgi aprakstīt pētījuma rezultātus, pārbaudīt faktus, apkopot analītiskā darba rezultātus;
 5. Spējas gatavot ziņojumus un citus dokumentus, kā arī prezentēt tos latviešu un angļu valodā, pārbaudīt faktus un pamatot secinājumus;
 6. Datora lietotāja līmeņa prasmes atbilstoši pienākumiem.

Priekšrocības būs pretendentiem ar pieredzi:

 1. Ekonomikas un finanšu analīzē;
 2. Darbā valsts pārvaldē;
 3. Lietvedības organizēšanā.

Darba pienākumi

 1. Apkopot un aktualizēt informāciju Fiskālās disciplīnas padomes datubāzēs;
 2. Piedalīties valsts budžeta izpildes izvērtēšanā un izpildes kontrolē;
 3. Analizēt ekonomiskos un valsts budžeta rādītājus dažādos griezumos;
 4. Sastādīt finanšu prognozes un pārskatus;
 5. Sagatavot regulārus ziņojumus, pamatojoties uz datu analīzi, un pārskatus par valsts budžeta izpildi;
 6. Organizēt Fiskālās disciplīnas padomes informāciju tās mājaslapā;
 7. Monitorēt un aktualizēt informāciju sociālajos tīklos;
 8. Organizēt Fiskālās disciplīnas padomes lietvedību, nodrošināt dokumentu sagatavošanu, caurskatīšanu, aktualizēšanu, apriti, reģistrāciju un glabāšanu padomē;
 9. Organizēt Fiskālās disciplīnas padomes arhīva pārvaldību;
 10. Protokolēt Fiskālās disciplīnas padomes sēdes; sagatavot informāciju medijiem un veikt informācijas papildināšanu Fiskālās disciplīnas padomes sociālos tīklos un mājaslapā;
 11. Sagatavot Fiskālās disciplīnas padomes ziņojumus un pārskatus citām valsts iestādēm un Eiropas Savienības institūcijām.

Mēs piedāvājam:

 • vērtīgu pieredzi fiskālas disciplīnas uzraudzības iestādē Latvijā;
 • iespēju strādāt kopā ar kompetentiem, augsta līmeņa ekonomikas un finanšu lietpratējiem;
 • iespēju iegūt zināšanas un pieredzi jomā, kas ir ļoti nozīmīga Eiropas Savienībā un kas strauji attīstās;
 • iespēju iegūt starptautiskās sadarbības pieredzi;
 • veselības apdrošināšanu;
 • bruto alga 1283 euro, ievērojot amata kategorijas nosacījumus, uzsākot darbu;
 • līguma termiņš līdz 2019.gada 31.decembrim, ar iespējām pagarināt sadarbību.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 27.maijam Fiskālās disciplīnas padomei (Smilšu ielā 1-512, Rīgā, LV-1919) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: info@fdp.gov.lv. Amata apraksts pieejams šeit. Ja Tev ir neskaidrības vai jautājumi, lūdzu zvani mums, izmantojot tālruni 67083650. Par rezultātiem informēsim tikai tos kandidātus, kuri tiks aicināti uz intervijām.

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2019. gada 16. maijā