Ziņojumi

Atbilstoši noteiktajam Fiskālās disciplīnas likumā Fiskālās disciplīnas padome sniedz

- gan regulārus fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumus, kas tiek pievienoti vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektam. Šobrīd ir iesniegti seši uzraudzības ziņojumi:

2014.gadā: 05.12.2014.
2015.gadā: 25.09.2015.
2016.gadā: 05.10.2016. 
2017.gadā: 04.10.2017.
2018.gadā: 28.12.2018.
2019.gadā: 05.03.2019.

- gan regulārus fiskālās disciplīnas uzraudzības starpziņojumus (viedokļus) par Latvijas Stabilitātes programmu:

2015.gadā: 08.05.2015. 
2016.gadā: 11.04.2016.
2017.gadā: 13.04.2017.
2018.gadā: 06.04.2018.
2019.gadā: 23.04.2019.

2020.gada 28.04.2020.

2021.gada 13.04.2021

 

- gan neatbilstības ziņojumus, kas tiek sagatavoti atbilstoši fiskālās disciplīnas pārkāpuma situācijai. Šobrīd ir sniegti 17 neatbilstības ziņojumi:

2014.gadā: 26.03.2014.
2015.gadā: 24.11.2015.
2016.gadā:
11.11.2016.
2017.gadā: 17.07.2017.06.09.2017.15.09.2017.20.09.2017.04.10.2017.18.10.2017., 23.11.2017.
2018.gadā: 05.02.2018., 29.08.2018., 23.10.2018., 01.11.2018., 19.12.2018.
2019.gadā: 12.02.2019. 01.11.2019.

- gan arī viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem FDL normu ievērošanai. Šobrīd iesniegtie viedokļi:

2014.gadā: 12.09.2014.
2015.gadā: 
09.03.2015.15.07.2015. 
2017.gadā: 
04.10.2017., 06.12.2017.
2018.gadā: 03.12.2018., 08.12.2018., 14.12.2018.
2019.gadā: 22.03.2019.

- gan arī viedokli par budžeta izpildi atbilstoši Fiskālās disciplīnas likuma 11.pantam:

2015.gadā: 18.12.2015.
2016.gadā: 
09.12.2016. 
2017.gadā: 
06.12.2017.
2018.gadā: 14.12.2018.

- atbilstoši vienošanās par sadarbību ar Finanšu ministriju, Padome apstiprina/noraida FM sagatavotās makroekonomikas rādītāju prognozes. Iesniegtie apstiprinājumi:

2016.gadā: 19.02.2016., 16.06.2016.
2017.gadā: 
16.02.2017., 04.08.2017.
2018.gadā: 14.02.2018., 15.10.2018.
2019.gadā: 15.02.2019.

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2021. gada 13. aprīlī